Maandelijks archief: maart 2016

Vrijdag 8 april 2016 voorjaarsvergadering

Beste Leden & Donateurs

Op vrijdag 8 april om 20:00 uur wordt de voorjaarsvergadering gehouden bij Sjouke Minnema, Smidswei 53 in Drachtstercompagnie. Heb je punten voor de vergadering laat mij dit dan weten. Een punt op de agenda zal zijn ‘bestuurswisseling’, Joke van Iterson is aftreden en zij zal zich niet herkiesbaar stellen. Als jij het leuk vindt om actief te zijn in het bestuur van de Drakoruters, dan kun je dit bij mij melden via de mail: nynkeleistra@gmail.com.

De definitieve agenda plus notulen najaarsvergadering, zal volgen via de mail.

Met vriendelijke groet,

Nynke Leistra mede namens alle bestuursleden.