KNHS najaarsvergadering in ’t Haske te Joure

Hallo allemaal,

Bij deze de agenda (Najaarsvergadering KNHS regio Friesland) en de  notulen voorjaarsledenvergadering KNHS regio Frieslaand  voor de ALV van 19 nov. a.s in ’t Haske te Joure.

Alle leden zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Jantina Feenstra-Dijkstra

Secretaris KNHS Regio Friesland,

Tel. 06-27374571,

Email: secretaris@paardensportfriesland.nl